سازمان اروپایی بحرینی حقوق بشر بر لزوم مجازات عاملان شهادت جوان انقلابی بحرین تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان اروپایی ـ بحرینی حقوق بشر تصریح کرد که علی عبدالغنی جوان انقلابی بحرین، قربانی وحشی‌گری‌ها و افسار گسیختگی‌های ماموران امنیتی نظام آل خلیفه شد.

این سازمان افزود: شهادت عبدالغنی نتیجه فقدان بازجویی و تحت تعقیب قرار دادن افراد وابسته به دستگاه‌های امنیتی، رعایت نکردن عهدنامه‌هایی بین المللی متعلق به حقوق بشر از سوی نظام و عدم اتخاذ تدابیر مشخص از سوی مسؤولان حکومتی برای جلوگیری از خشونت و سرکوب در تعامل با شهروندان و معترضان است.

سازمان حقوق بشر بحرین با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی پرونده شهادت علی عبدالغنی و مجازات عاملان این حادثه با توجه به قوانین مجازات داخلی و خارجی اظهار داشت که حاکمیت بحرین باید گزینه امنیتی را از دستور کار خود حذف کرده و راهکارهای سیاسی را جایگزین آن کند.

این سازمان مسؤولان بحرینی را به تبعیت از قوانین جهانی حقوق بشری و متوقف ساختن استفاده از خشونت و ماموران امنیتی دعوت و خاطر نشان کرد که سرکوب شهروندان با قانون بین المللی حمایت از حقوق بشر متعارض است و آل خلیفه هرچه سریعتر باید سیاست مصونیت از مجازات را متوفق سازد.

شهید عبدالغنی هفته گذشته در حمله ماموران امنیتی به منطقه شهرکان مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.