نخست وزیر سوریه اعلام کرد که ارتش این کشور به همراه نیروی هوایی روسیه در حال آمده شدن برای آزاد سازی حلب است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری های روسیه، “وائل الحلقی” نخست وزیر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه درحال آماده شدن برای عمیات مشترک برای آزاد سازی حلب هستند.
خبر گزاری رویترز نیز گزارش کرد، الحلقی در دیدار با نمایندگان مجلس روسیه خاطرنشان کرد که ما به همراه شرکای روس آماده می شویم عملیاتی را به منظور آزادسازی حلب و بیرون راندن همه گروه های مسلح غیر قانونی از این شهر آغاز کنیم.
نیروهای ارتش سوریه به همراه همپیمانان خود درماههای گذشته به پیروزی های گسترده ای علیه گروههای مسلح در مناطق مختلف دست یافته اند و چندین منطقه توسط آنان از تروریست ها پاکسازی شده است.