کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی و پیش نشست دومین همایش ملی فقه هنر با عنوان «نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر» برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی و پیش نشست دومین همایش ملی فقه هنر با عنوان «نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر» برگزار می شود.

این نشست با ارائه حجت الاسلام و المسلمین سیف الله صرامی و با نقد حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا و حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی حیدری، همراه است.

دبیری علمی این نشست به عهده حجت الاسلام و المسلمین علیرضا فجری است.

کرسی ترویجی «نقش انگیزه و محتوا در حلیت و حرمت هنر» یکشنبه ۲۶ آذرماه از ساعت ۸ تا ۱۰ به نشانی قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر برگزار می شود.