نشست تخصصی«آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟» به همت مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، مرکز پژوهشی آرا، در ادامه سلسله نشست های بررسی ابعاد نظری تحقق تمدن های نوین، نشست تخصصی«آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟» را در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه برگزار می کند و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه فلسفه و علوم انسانی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.

در این مراسم  موسی ملایری  مدیر گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران مرکزی، محمد اکوان عضو هیات علمی دانشگاه، سیدجواد میری هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، امیرحسین خواجوی پژوهشگر فلسفه به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.

این نشست در مرکز پژوهشی آرا واقع در پل کریم خان کوچه ملکیان سالن جلسات پژوهشکده آرا بر پا خواهد شد.