مشاور رئیس جمهوری سوریه در سخنانی با اشاره به اقدامات مخرب آمریکا در منطقه گفت که این اقدامات نشانگر هیمنه استعماری این کشور است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «بثینه شعبان» مشاور رئیس جمهوری سوریه در سخنانی از اقدامات ایالات متحده آمریکا در منطقه به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: این اقدامات نشانگر هیمنه استعماری آمریکا است.

شعبان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مشارکت کشورهای مختلف از جمله چین در بازسازی سوریه تأکید کرد.

وی گفت: ما امروز در یک نقطه تحول تاریخی قرار داریم. حقایق یکی پس از دیگری آشکار می شوند و جهان جدیدی در حال شکل گیری است.