«الکساندر گروشکو» ضمن ابراز تردید نسبت به نتایج مذاکرات پیش روی میان روسیه و ناتو، رسیدن به توافق با ناتو را منوط به برداشتن فشار این پیمان از روی روسیه دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، سفیر روسیه در ناتو روز یکشنبه نسبت به ایجاد گشایش و فصلی تازه در روابط میان کشورش و ناتو ابراز تردید کرد.

«الکساندر گروشکو» در واکنش به دیدار پیش روی مقام های ناتو روسیه در بروکسل گفت: من انتظار هیچ گونه گشایشی در روابط میان روسیه و ناتو در این دیدار ندارم. اما ما نسبت به تمرکز بر مذاکره بر سر مشکلات اولیه در روابط میان ناتو و روسیه که امنیت منطقه و اروپا را تحت تاثیر خود قرار داده امیداریم.

وی همچنین نسبت به عادی شدن گفتگوها میان روسیه و ناتو تا زمان بازبینی سیاست اعمال فشار از سوی این پیمان بر روسیه ابراز نا امیدی کرد.

«گروشکو» در مورد دیدار میان مقام های ناتو و روسیه افزود: ملاقات میان ناتو و روسیه نیز بنابر موافقت دو طرف بوده و تنها پس از انجام این دیدار می توانیم بگوییم که نتایج حاصل از آن تا چه حد با ارزش بوده است.

سفیر روسیه در ناتو همچنین در مورد پروژه های مورد همکاری میان کشورش و ناتو اضافه کرد: درگیری کنونی ایجاد شده در روابط میان روسیه و ناتو به دلیل تصمیم ناتو برای متوقف کردن همکاری بر سر پروژه ها بوده است و در حال حاضر، ما هیچ پروژه فعال مشترکی با هم نداریم.