تهران- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: فرهنگ موعظه، فرهنگ اسلامی عمیق، اصیل و ریشه دار است.

به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام سیدناصرالدین نوری زاده، بعد از ظهر یکشنبه در جمع مبلغان و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: فرهنگ موعظه، فرهنگ اسلامی عمیق، اصیل و ریشه دار است.

وی با استناد به آیات نورانی قرآن و روایات ائمه معصومین به اهمیت موعظه و بیان مصادیق آن پرداخت و افزود: پند و وعظ انقدر مهم است که خداوند متعال مواعظ لقمان به فرزندش را برای سایر بندگان ذکر می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تهران با قرائت آیه ۵۷ سوره یونس که می فرماید؛ یا أَیُّها الناسُ قد جاءَتکم مَوعظَهٌ من رَبکُم و شفاءٌ لما فی الصُّدور و هُدی و رحمهٌ للمؤْمنین، افزود: قرآن برای همه ما پند و اندرز است، به راستی چقدر با قرآن ارتباط داریم، به همان اندازه میزان ارتباط می توانیم عبرت و پند بگیریم و استفاده کنیم. خوشا به حال کسانی که با قرآن مأنوس هستند.

وی در ادامه ، مرگ را بهترین موعظه گر برشمرد و افزود: مسافر بودن انسان در این دنیا و یادآوری این نکته که عمر ما رو به انتها است و لحظه ها خیلی زود از دست می رود،  یکی از مواعظ است. توصیه می کنم هر چند وقت یکبار بی بهانه و با بهانه بر سر مزار عزیزان حاضر شوید ، همین که بدانیم رفتنی  هستیم، بسیار تأثیرگذار است، یاد مرگ برای انسان سرور آفرین است، چرا که تعلقاتش از دنیا کم می شود، برای کافر نیز حزن آفرین است چون فکر می کند از تعلقاتش جدا می شود در حالی که برای مومن پرواز و آسایش است.

نوری زاده، با بیان این که همه امور می تواند برای انسان موعظه باشد،گفت: برای اهل عبرت در هر چیزی موعظه ای وجود دارد، حتی نعمت وجود پدر و مادر که باید قدرشان را بدانیم، به خصوص مادر که در تمام ادیان توحیدی جایگاه خاص و ویژه ای دارد.