روزنامه مصری الیوم السابع به نقل از منابع سوری از حرکت تروریست های داعش به سوی صحرای سینا خبر داده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «الیوم السابع»، منابع سوری اعلام کردند که تروریست های داعش با عبور از اردن به سوی صحرای سینا در حرکت هستند.

این منابع به روزنامه الیوم السابع گفته اند که تروریست های داعش می توانند از طریق جنوب سوریه راهی اردن شده و بعد از آن به سوی مصر حرکت می کنند. بر اساس این خبر اگر برخی جریان های امنیتی هم با تروریست ها همدست باشند عناصر داعش می توانند از مسیرهای هوایی هم وارد صحرای سینا شوند.

این منابع هشدار داده اند که انتقال هوایی تروریست های داعش به خاک سوریه احتمالا از طریق هواپیماهای باربری در یکی از کشورهای مجاور مصر صورت می گیرد.

به گفته این منابع اگر سهل انگاری های امنیتی وجود نداشته باشد، امکان ندارد که تروریست های داعش بتوانند در میان کشورهای مختلف جا به جا شوند.

اتحادیه آفریقا و الجزایر هم پیشتر از حرکت تروریست های داعش از سوریه و عراق به سوی شمال قاره آفریقا خبر داده بودند.