منابع صهیونیستی یکشنبه شب از به صدا درآمدن آژیر حمله موشکی در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، منابع صهیونیستی یکشنبه شب از به صدا درآمدن آژیر حمله موشکی در سرزمین های اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، منابع صهیونیستی از شلیک دو راکت از غزه خبر دادند.

تکمیل می شود…