منابع دیپلماتیک از رای گیری روز دوشنبه شورای امنیت در مورد پیش نویس قطعنامه ای پیرامون قدس خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، منابع دیپلماتیک گزارش دادند شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در مورد پیش نویس قطعنامه ای که خواهان لغو تصمیم آمریکا در قبال قدس اشغالی است رای گیری می کند.

تکمیل می شود…