منابع دیپلماتیک از رای گیری روز دوشنبه شورای امنیت در مورد پیش نویس قطعنامه ای پیرامون قدس خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، منابع دیپلماتیک گزارش دادند شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در مورد پیش نویس قطعنامه ای که خواهان لغو تصمیم آمریکا در قبال قدس اشغالی است رای گیری می کند.

در این پیش نویس قطعنامه که مصر آن را ارائه کرده است و در میان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع شد به طور خاص به آمریکا یا ترامپ اشاره نشده است.

در همین حال، دیپلمات ها می گویند این پیش نویس مورد حمایت گسترده قرار دارد اما احتمالا آمریکا آن را وتو خواهد کرد.