«سباستین پینه‌ را» به عنوان رئیس جمهور جدید شیلی انتخاب شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «سباستین پینه‌ را» به عنوان رئیس جمهور جدید شیلی انتخاب شد.

«الخاندرو گویلیر» نامزد انتخابات ریاست جمهوری شیلی با تبریک پیروزی پینه‌ را، شکست خود را در انتخابات پذیرفت.

طبق گزارش نهاد انتخاباتی شیلی، با شمارش بیش از ۹۰ درصد از آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری شیلی، سباستین پینه‌را با کسب ۵۴.۵۳ درصد از آرا همچنان پیشتاز است.