معاون پژوهشی دانشگاه امیرکبیر گفت: میزان کل درآمد پژوهشی دانشگاه در سال ۹۴ بیش از ۱۴ میلیارد تومان، بود که در سال جاری به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسین حسینی تودشکی در آئین تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه در سخنانی تاکید کرد: باید راهبردی بیابیم که تجاری شدن فناوری و رفتن به این سمت موجب کاستن از رتبه علمی دانشگاه نشود.

وی با اشاره به اینکه، در حال حاضر دوران گذار برای عبور از دانشگاه نسل دو یا ۳ را طی می کنیم؛ گفت: البته سوالاتی مطرح است که در دانشگاه نسل ۳ پژوهش فناوری و نوآوری محصول محور است و خروجی آن باید معنادار و مرتبط با تحقیق باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: از طرفی در نظام های رتبه بندی بین‌المللی مقالات و کیفیت آن مد نظر است، درخواست های جامعه علمی این است که جایگاه خود را از دست ندهیم. اما حرکت به یکباره به این سمت، از دست دادن این رتبه ها را بدنبال خواهد داشت، لذا با یک تناقضی روبرو شده ایم که با یک فرمول باید حل شود.

حسینی تودشکی افزود: باید سهم پژوهش های پایه را حفظ و راهبردهایی را توسعه دهیم که همزمان نیازهای جامعه را پاسخگو باشد و در مجموع باید با حفظ جایگاه خود به دانشگاه نسل ۳ تبدیل شویم.

تخصیص ۸.۳ درصد از بودجه ۱۲۳ میلیارد تومانی دانشگاه به پژوهش

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین با اشاره به بودجه دانشگاه در سال ۹۵ گفت: این دانشگاه در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲۳ میلیارد تومان بودجه داشته که غیر از یک درصد همه آن تخصیص یافته است و بودجه بخش پژوهش نیز یازده میلیارد تومان بوده و در حدود ۷ میلیارد آن تخصیص یافته است.

 تودشکی در عین حال افزود: همین امر دلیل پرداخت نشدن گرنت های (پژوهانه) دانشجویان دکتری و اساتید در سال جاری است.

میزان کل درآمد پژوهشی دانشگاه در سال ۹۶ بیش از ۱۵میلیارد تومان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم ادامه داد: در سال ۹۲ برنامه راهبردی برای قرارگرفتن در دانشگاه های برتر زیر ۲۰۰ جهان و نسل سوم دانشگاه ها تدوین کردیم.

وی افزود: در این برنامه ۵ راهبرد پژوهشی شامل حوزه های آب، انرژی، سلامت، ایمنی و محیط زیست تعریف کردیم.

حسینی تودشکی با اشاره دستاوردهای دانشگاه گفت: میزان کل درآمد پژوهشی دانشگاه در سال ۹۴ بیش از ۱۴ میلیارد تومان، در سال جاری به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد مقالات آی اس آی با۱۰ درصد رشد سالانه به ازای هر استاد از ۲.۶ درصد در سال ۹۴ به ۳.۱۵ درصد در سال ۹۶، همچنین تعداد اختراعات ثبت شده دانشگاه از ۴ به ۲۹ و میزان کل مبلغ قراردادهای منعقده با دانشگاه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان در سال ۹۶ افزایش یافته است.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: کیفیت مقالات برای ارتقای اساتید از اهمیت زیادی برخوردار است و از ۱۶۳۰ مقاله در پایگاه وب او ساینس/ web of science در مجموع ۳۷۹ مقاله یا ۲۳ درصد کیفیت اول داشته اند.

وی با پیش بینی ۳۰ میلیارد تومانی حجم قراردادها تا پایان سال جاری گفت: البته تا کنون ۲۳ میلیارد تومان قرارداد ثبت شده است البته میزان جذب قراردادها با میزان ثبت شده متفاوت است؛ برای نمونه در سال ۹۵ میزان ثبت قرارداد ۲۷ میلیارد و میزان جذب ۱۴ میلیارد بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به برخی از برنامه های پژوهشی این دانشگاه در سال ۹۶ و ۹۷ اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای افزایش کیفیت تولیدات علمی متناسب با رتبه بین المللی، ارتباط مؤثر با بخش های تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، تأمین بودجه برای اجرای مرحله دوم برج فناوری و نوآوری ابن سینا، نوسازی ساختمان پژوهشی در خیابان ولیعصر به صورت برج فناوری و نوآوری دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساخت فضاهای تولیدی در پارک و تکمیل زیرساخت های توسعه ارتباطات بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری، توسعه مراکز نوآوری تخصصی در دانشگاه ها، یکپارچه سازی فرآیند پژوهش در دانشگاه ها و ایجاد سیستم کنترل و پایش طرح های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جمله برنامه مهم پژوهشی این دانشگاه به شمار می آید.