طرفداران جنبش حماس با برگزاری تجمعی در نزدیکی گذرگاه بیت حانون در شمال نوار غزه بر ازادی اسیران فلسطینی تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه خبری المیادین، طرفداران جنبش حماس با برگزاری تجمعی در نزدیکی گذرگاه بیت حانون در شمال نوار غزه تاکید کردند باید آزادی اسیران فلسطین از زندان های اسرائیل در اولویت دولت فلسطین قرار داشته باشد و نباید درباره این مسئله هیچ کوتاهی صورت گیرد.

در این تجمع شماری از نیروهای گردان های عزالدین قسام حضور داشتند.

اسیران فلسطینی در زندان های اسرائیل با سرکوبگری های شدیدی روبرو هستند.