نماینده کویت در سازمان ملل از شروع عضویت غیردائم این کشور در شورای امنیت از یکم ژانویه ۲۰۱۸ خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، منصور العتیبی نماینده کویت در سازمان ملل اعلام کرد: عضویت کویت در شورای امنیت از یکم ژانویه آینده آغاز می شود.

وی افزود: در برابر کویت چالشهای بزرگی در داخل شورای امنیت با توجه به اوضاع بدی که منطقه خاورمیانه با آن روبرو است، قرار دارد که مسئولیت کویت را سنگین تر می کند.

العتیبی بیان کرد: اولویت ما در شورای امنیت انعکاس دغدغه های کشورهای عربی است. برای کویت ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی همه کشورهای عربی دارای اهمیت است. نیمی از موضوعات مطرح شده در شورای امنیت موضوعات عربی است. ما مایل به دخالت در امور دیگران نیستیم و احدی هم نباید در امور داخلی ما دخالت کند. ما همواره تلاش می کنیم که ورودمان به موضوعات عربی به بُعد انسانی از طریق برگزاری نشست و ارائه کمک، محدود باشد.

شایان ذکر است کویت شامگاه جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ اعلام کرد که موفق به اخذ کرسی غیر دائم این شورا برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شده است.

بنابر این گزارش، کویت از ۱۹۲ رای شورای امنیت ۱۸۸ رأی را کسب کرده بود.