کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی اعلام کرد ۱۵ اسیر فلسطینی در راستای ابراز همبستگی با «شکری الخواجا» که در زندان‌ انفرادی صهیونیستها به سر می برد، دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری وفا، ۱۵ اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس این گزارش، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد: این افراد در راستای اعلام همبستگی با «شکری الخواجا» که هم اکنون در بند انفرادی صهیونیست ها اسیر است، دست به اعتصاب غذا زده اند.

«شکری الخواجا» از حدود یک هفته پیش به دلیل قرار گرفتن در زندان انفرادی صهیونیستها دست به اعتصاب غذا زده است.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست ضد حقوق بشری خود در تخریب منازل فلسطینیان برای آواره کردن آنها ادامه می دهند.

در همین ارتباط، نظامیان صهیونیست به یورش به منطقه ای در قدس اشغالی منزل یک خانواده فلسطینی را ویران کردند.