دستگاه امنیتی تل آویو مدعی بازداشت دو صهیونیست است که از قرار با گروه هایی که از نظر این رژیم تروریست محسوب می شوند، در ارتباط بوده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آروتز شوا، «شین بت» سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه از دستگیری دو صهیونیست در ادامه تحقیق پیرامون شبکه های تروریستی در این کشور خبر داد.

گفته می شود که یکی از دو فرد مظنون یک نظامی صهیونیست است که در محل خدمت خود از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل بازداشت شده و فرد دیگر نیز شخصی است که قبلا هم سابقه بازداشت به دلیل اتهامات مشابه را داشته است.

در عین حال، هر دو صهیونیست دستگیر شده از دریافت مشاوره قانونی برای پاسخگویی به اتهامات خود محروم شده اند و تحقیقات در این زمینه به صورت کاملا محرمانه ادامه دارد.

دستگیری این دو فرد مظنون در حالی انجام می گیرد که سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز سه نفر را به اتهامات مشابه دستگیر کرد. دادگاه رسیدگی به جرایم این سه نفر امروز دوشنبه برگزار خواهد شد.