استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه که به دمشق سفر کرده است با «ولید المعلم» وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز دوشنبه با «ولید المعلم» وزیر خارجه این کشور در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار درباره راهکارهای موفقیت مذاکرات صلح سوریه که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، بحث و تبادل نظر کردند.

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در این ارتباط تصریح کرد: دولت دمشق آماده است تا بدون مطرح شدن پیش شرط از سوی طرف مقابل در مذاکرات صلح شرکت کند.

وزیر خارجه سوریه با تأکید بر لزوم حل سیاسی بحران این کشور، اظهار داشت: همواره تأکید داشتیم که تنها راهکار برون رفت از بحران کنونی راه حل سیاسی است.