یک کشتی متعلق به ترکیه در آبهای نیجریه هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفت و خدمه آن ربوده شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت دیلی، کشتی نفتکش M/T Puli ترکیه ساعات اولیه بامداد امروز در آبهای نیجریه هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش این حمله ساعت ۴ بامداد صورت گرفت و طی آن ۶ خدمه این نفتکش توسط دزدان دریایی ربوده شدند.

کاپیتان این کشتی ۱۴۸ متری که با پرچم مالت در حرکت بود نیز ربوده شده است.