جمعی از علمای شیعه و سنی انگلستان با حجت الاسلام دکتر مختاری رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی دیدارکردند.

به گزارش پرس شیعه؛ جمعی از علمای شیعه و سنی انگلستان با حجت الاسلام دکتر مختاری رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی دیدارکردند.

در این دیدار رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با خوش آمدگویی به هیات علمای شیعه و سنی انگلستان فعالیتهای پژوهشگاه مطالعات تقریبی را تشریح کرد.

حجت الاسلام دکتر مختاری با اشاره به گروههای پژوهشی فعال در پژوهشگاه افزود: طرح های مختلف در گروههای پژوهشی این پژوهشگاه درحال بررسی است و تاکنون نیز فعالیتهای متعددی درعلوم مختلف اسلامی از جمله فقه مقارن و علوم قرآنی انجام شده است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی افزود: از دیگر فعالیتهای این پژوهشگاه تکمیل موسوعه احادیث مشترک بین شیعه و اهل سنت که حدود ۳۲ جلد است و بزودی در لبنان چاپ می شود.

دکتر مختاری در پایان ابراز امیدواری کرد جلسات بعدی در انگلستان و با حضور علمای مسلمان آن کشور برگزار شود.

دراین دیدار حجت الاسلام پی سپار مدیرگروه زبان و زبان شناسی نیز با اشاره به کتب چاپ شده در پژوهشگاه گفت: همه کتابهای منتشر شده در این پژوهشگاه در زمینه مطالعات تقریبی بین مذاهب اسلامی تدوین و چاپ شده و آماده دریافت هرگونه نقد و اظهارنظر هستیم.

علمای شیعه و سنی انگلستان که به دعوت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ایران سفر کرده اند درچند روز گذشته دیدارهای متعددی با مراجع عظام تقلید داشته اند.