یک مسئول عمانی ضمن انتقاد از سیاست های ولیعهد عربستان به سیاست آتی عمان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در صورتی که روند تحرکات امارات و عربستان ادامه یابد اشاره کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، یک مسئول عالی رتبه عمانی در  موضعی غیرمترقبه از بن بست در بحران ۴ کشور عربی و دوحه و نبود امیدی برای حل آن در آینده نزدیک پرده برداشت.

این مسئول عمانی که نامش را فاش نکرد، از امکان ایجاد ائتلاف های جایگزین از سوی سلطان نشین عمان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در صورتی که عربستان و امارات و دونالد ترامپ به سیاست هایی که وی آن را نابخردانه و بی ثبات کننده منطقه دانست، خبر داد.

به گفته این مسئول عمانی، مسقط مجبور به یافتن حمایت جایگزین در صورتی که محور سعودی و اماراتی در مسیر طرح های خروج از شورای همکاری خلیج فارس باشند، خواهد شد.

این مسئول عمانی از ادامه محاصره ضد قطر که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در بحران فرو برده است، ابراز نگرانی و ترس کرد و گفت: هنگامی که عربستان و امارات ساز مخالف می زنند چه انتظاری وجود دارد؟ طبیعی است که کشورهای دیگر به دنبال یافتن جایگزین دیگر برای حمایت باشند.

هنگامی که از این منبع خواسته شد که درباره کشورهای مد نظرش توضیح بدهد، گفت: این گزینه ممکن است ایران رقیب منطقه ای عربستان که سلطان نشین عمان روابط دیپلماتیک با آن دارد و هند که روابط تجاری قوی با کشورهای خلیج فارس دارد، باشد.

اسپوتنیک می نویسد: عمان دارای دیپلماتیک آرام و توجه به همه طرفها در سیاست خارجی خود است اما پشت درهای بسته با سیاست های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که به تجزیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجامیده است، موافق نیست.

این منبع عمانی گفت که کشورش سیاست های ولیعهد عربستان با حمایت ترامپ را عامل بی ثباتی می داند و به توصیف این منبع عمانی: به عبارت دیگر نابخردانه است.

به گفته این منبع عمانی؛ حرکت عربستان و امارات در توافق همکاری خاص خودشان سبب می شود که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با نوعی خروج بزرگ یا فروپاشی روبرو شوند.

این منبع بیان کرد: ما همواره می دانیم که طرح های تکاملی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قابل تحقق نیست زیرا ما همسایگانمان را به خوبی می شناسیم و تحرکات آنها قابل پیش بینی نیست(اشاره به عربستان و امارات).

این منبع عمانی با اشاره به موضع کشورش درباره بحران میان عربستان و قطر گفت: چه فرقی میان عربستان و قطر وجود دارد؟ چه کسی از افراط گرایان در سوریه و عراق حمایت می کند؟ هر دو.

اسپوتنیک می نویسد: امارات از تشکیل کمیته نظامی و اقتصادی جدید با عربستان جدای از شورای همکاری خلیج فارس خبر  داده است. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی رئیس دانشکده حقوق قطر هشدار داده است: طبق اساسنامه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در صورت توافق کشورهای عضو یا حداقل نیمی از اعضا برای تشکیل تشکل همکاری جدید که جایگزین آن باشد و یا خروج نیمی از تعداد اعضای از عضویت آن طبق عرف بین المللی، فروپاشیده محسوب می شود.