«میس کریدی» یکی از مسئولان گروه های معارض سوی طی سخنانی از آمادگی معارضان داخلی سوریه برای مذاکره مستقیم با دولت سوریه خبر داد و بر ضرورت حضور کردها در مذاکرات صلح سوریه در ژنو تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رأی الیوم، «میس کریدی» یکی از معارضان سوری و معاون دبیرکل هیأت «کار ملی دموکراتیک» سوریه طی سخنانی اظهار داشت: معارضان داخلی سوریه برای مذاکره مستقیم با دولت آماده هستند.

بر اساس این گزارش میس کریدی در ادامه سخنان خود بر حضور کُردها در دور جدید مذاکرات صلح سوریه که قرار است طی روزهای آینده در ژنو آغاز شود، تاکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: امکان مذاکره فقط به عنوان معارضان معتدل وجود دارد و ما برای مذاکره مستقیم با دولت سوریه آماده ایم؛ خود دولت سوریه نیز خواهان این موضوع است.

میس کریدی از آمادگی معارضان داخل برای دفاع از تمامیت اراضی سوریه خبر داد.

وی عنوان کرد: معارضان داخل نسبت به حضور کُردها در مذاکرات صلح سوریه در ژنو اصرار دارند و در همین راستا «صالح مسلم» رئیس حزب دموکرات کُردها در دور جدید مذاکرات در ژنو و دورهای بعدی حضور می یابد تا موضع کُردها را بیان کند.

گفتنی است کُردها در دور قبلی مذاکرات سوریه که در ماه گذشته برگزار شد، حضور نداشتند.