نیروهای عراقی پرچم این کشور را بر فراز ساختمان فرمانداری هیت برافراشتند.

به گزارش پرس شیعه؛”صباح النعمان” سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که نیروهای این سازمان توانستند امروز ساختمان فرمانداری شهرستان هیت در غرب استان الانبار را تحت کنترل خود درآورند.
وی افزود: نیروهای عراقی پرچم این کشور را بر فراز فرمانداری برافراشتند و پیشروی نیروها برای پاکسازی کامل این شهر ادامه دارد.
ستاد رسانه جنگ عراق پنجشنبه گذشته از رسیدن نیروهای این کشور به مرکز هیت، و برافراشتن پرچم عراق بر فراز ساختمانهای آن خبر داد و از اهالی این شهر خواست از مواضع داعش دور شوند، زیرا همه این مواضع هدف حملات هوایی قرار خواهند گرفت.