شورای وزیران اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را تا سال ۲۰۱۷ تمدید کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، شورای وزیران اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گرفت تا تحریم‌ها علیه ۸۲ نفر و یک نهاد را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران تا ۱۳ آوریل ۲۰۱۷ ادامه دهد.

این تصمیم فردا و در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریم‌هایی را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران اعمال کرده است. این تحریم‌ها شامل بلوکه کردن اموال و ممنوعیت اعطای ویزا به افراد و نهادهایی است که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند.

اتحادیه اروپا همچنین صادرات تجهیزاتی به ایران که امکان دارد در سرکوب‌های داخلی و تجهیزات نظارت بر ارتباطات استفاده شود، ممنوع کرده است.