امیدواریم بانک ها دیگر گرفتار دیرکرد وام نشوند و هدف خدمت باشد، اگر این گونه باشد همه چیز نور خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار مدیر عامل مؤسسه مالی اعتباری کوثر گفتند: خدا در قرآن فرمود، کسانی که ایمان بیاورند و عمل شایسته انجام دهند، قطعا به سعادت خواهند رسید واین وعده حتمی خدا است و محقق خواهد شد.

معظم له بیان داشتند: ایمان و عمل صالح دو بال پرواز است و موسسه مالی اعتباری کوثر، از موسساتی است که در حال خدمت رسانی است وجای خوشبختی است که این موسسه گرفتار دیر کرد وام نیست.

ایشان افزودند: امیدواریم بانک ها دیگر گرفتار اخذ دیرکرد وام نشوند و هدف آنها خدمت باشد، اگر این گونه باشد همه چیز نور خواهد بود.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: کسی که به مردم خدمت کند خدا هم او را دوست دارد و این موئسسه هم این گونه است.