نشست «زبان و هویت» روز سه شنبه ۵ دی در پژوهشکده مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، در نشست «زبان و هویت» املیا نرسیسیانس، محمدعلی مرادی، سید جواد میری، لیلا اردبیلی، حسین صافی، رحیم محمدی، مصطفی مهرآیین و قاسم پورحسن به ارایه سخنانی با موضوع «زبان و هویت» می‌پردازند.

نشست «زبان و هویت» سه شنبه ۵ دی از ساعت ۹ الی ۱۴ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، سالن حکمت برگزار می‌شود.