دادگاه رژیم آل خلیفه محاکمه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت شیعی وفاق این کشور را به دهم خرداد آینده موکول کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه رژیم آل خلیفه امروز به خطبه های شیخ علی سلمان که از سوی هیات دفاعیه وی آمده شده بود، گوش داد و پس از آن دادستانی آل خلیفه اقدام به قرائت دادخواست علیه وی کرد و خواستار اشد مجازات علیه شیخ علی سلمان شد.

در جلسه دادگاه همچنین نماینده دادستانی کل بحرین خواستار لغو حکم تبرئه شیخ علی سلمان از سوی دادگاه به اتهام تحریک علیه سرنگونی رژیم و اعمال اشد مجازات علیه وی در دیگر اتهامات وارده شد.

سپس علی سلمان در دفاع از خود اتهامات وارده را رد کرد و هیات دفاعیه نیز به دفاع از وی پرداخت تا اینکه جلسه دادگاه به دهم خرداد موکول شد.