یک نهاد خیریه انگلیسی از بکارگیری کودکان آواره سوری در کارخانجات تولید پوشاک در ترکیه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، یک نهاد خیریه انگلیسی افشا کرد که فروشگاه‌های بزرگ «نکست» و «ایچ اند ام» دریافته‌اند که کودکان آواره سوری به استخدام کارخانه‌های آنها در ترکیه درآمده اند.

به گزارش یک مرکز حقوق بشری و تجاری، هر دو شرکت بعد از اطلاع از این موضوع اقدامات لازم را برای مقابله با این امر اتخاذ کردند.

این خیریه هشدار داد: راجع به دیگر برندها سرشناس و مشهور اطلاع دقیق و کاملی نداریم،اما آنها هم پناهجوها را در کارگاه های خود به خدمت میگیرند.

این خیریه افزود: از ۲۸ شرکت مورد پرسش قرار گرفته تنها ۱۰ شرکت به طور کامل به سوالات پاسخ دادند و ۵ شرکت به سوالات مطرح شده جواب درستی ندادند.

طبق برآورد این خیریه از ۲.۲ میلیون نفری که طی ۵ سال گذشته به دلیل بحران در سوریه از این کشور آواره شده‌اند ۲۵۰ هزار تا ۴۰۰هزار آواره سوری به طور غیر قانونی در ترکیه مشغول به کار هستند.

به گفته این خیریه اقدام صدور مجوز کار برای این پناهجوها توسط دولت ترکیه در ماه گذشته میزان آسیب پذیری آنها را کاهش میدهد با این وجود بیشتر آنان ترجیح میدهند به طور غیر قانونی کار کنند.