با افزایش شکاف داخلی میان دولت مستعفی یمن و بعد از اعلام انتخاب رئیس هیأت پارلمانی شورای انتقالی جنوبی، عبدربه منصور هادی هم نقش اعضای شورای انتقالی جنوبی یمن در دولت خود را کاهش داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «العربی الجدید»، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن روز گذشته در دولت «احمد عبید بن دغر» تغییراتی ایجاد کرد. بر اساس این خبر این تغییرات وزارت کشور، وزارت کشاورزی و آبیاری، وزارت نفت و معادن و وزارت حمل و نقل دولت مستعفی یمن را شامل شده است و سه استاندار هم تغییر کرده اند که دو تن از استاندارهای برکنار شده از اعضای «شورای انتقالی جنوبی» یمن هستند.

در حالی که تصمیمات هادی بلافاصله بعد از تصمیم شورای انتقالی جنوبی یمن برای انتخاب رئیس پارلمان و برنامه ریزی برای تشکیل وزارت دفاع اعلام شده است، «احمد عمر بن فرید» سخنگوی شورای انتقالی جنوبی یمن که در اروپا اقامت دارد اعلام کرد که تصمیم هادی برای برکناری دو تن از استاندارهای وابسته به شورای انتقالی جنوبی و یکی از اعضای هیأت رئیسه شورا از دولت خود نشان می دهد که او تحت کنترل کامل جناح اخوان المسلمین در یمن است.

بن فرید تأکید کرده که دولت هادی دانایی و بینش خود را از دست داده است و واکنش های آن شبیه به واکنش های یک کودک است و به صورت کلی شورای انتقالی جنوبی یمن در مسیر استقلال مسیر ثابت خود را طی خواهد کرد.

این اقدام هادی به اختلاف در جبهه یمنی های مورد حمایت امارات و عربستان منجر شده است و «احمد الربیزی» یکی از رهبران جنبش جنوبی یمن و از افراد نزدیک به شورای انتقالی جنوبی اعلام کرده که تصمیمات هادی قابل پیش بینی بود به ویژه اینکه او شماری از مبارزانی را از کار برکنار کرده که امنیت را در استان های خود پیاده کرده بودند و گناه آنها این بوده که از خواسته های مردم حمایت کرده اند.

وی برکناری «ناصر الخبجی» از استانداری لحج را یک هدف سیاسی توصیف کرد و گفت دولت هادی اهمیتی برای جنوب قائل نیست بلکه می خواهد حزب (اخوانی) صالح را راضی نگاه دارد.

با توجه به اینکه بیشتر ذخایر نفتی یمن در جنوب این کشور قرار دارد، از همان بدو عملیات ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان برای یورش به یمن، اقدامات نظامی امارات در جنوب یمن و تلاش برای تجزیه این کشور و بسط سلطه امارات بر این بخش از خاک یمن آغاز شده بود. آخرین اقدامات امارات در این زمینه ایجاد شورای انتقالی جنوبی بود تا به عنوان قدرتی اداری در موازات «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن به اداره امور در استان های جنوبی یمن مشغول شود.