کرسی نظریه پردازی «فرهنگ و تمدن غرب نیز بر مبنای وجودی استوار است» با ارائه محمدرضا ریخته گران، عصر امروز در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، این کرسی نظریه پردازی امروز ساعت ۱۶ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تالار دکتر شهیدی برگزار می شود.

رضا داوری اردکانی، غلامرضا اعوانی، حسین کلباسی و حمید پارسانیا داوران این کرسی هستند و شهرام پازوکی، محمد رجبی دوانی، سید حمید طالب زاده و سید محمدرضا بهشتی نیز منتقدان این نشست خواهند بود.