نشست سی و پنجم نشان با موضوع نظریه انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکتب اقتصادی شهید صدر برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست سی و پنجم نشان با موضوع نظریه انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکتب اقتصادی شهید صدر برگزار می شود.

ایده پرداز این نشست علی سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه قم و اساتید داور آن سید کاظم رجایی و محمدجواد توکلی هستند.

این نشست چهارشنبه ۶ دی ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم برگزار می شود.