شرکت هواپیما سازی بوئینگ اعلام کرد بعد از صدور اجازه دولت آمریکا در حال بررسی امکانات و نیازهای خطوط هوایی ایران است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیماسازی بوئینگ متعلق به کشور آمریکا در بیانیه ای آغاز فروش هواپیماهای خود را به ایران تایید کرد.

«جان درن» سخنگوی شرکت بوئینگ اعلام کرد: طبق مذاکرات انجام شده با مقامات ایرانی فرآینده فروش و تهیه سفارش های ایران آغاز شده است.

وی گفت: در حال بررسی امکانات و نیازهای خطوط هوایی ایران هستیم و به زودی مذاکرات نهایی را برای فروش قطعات به ایران آغاز خواهیم کرد.

هفته گذشته شرکت بوئینگ اعلام کرده بود قرار است مذاکراتی با طرفهای ایرانی برای فروش هواپیما به این کشور داشته باشد.