وزارت امور خارجه اسپانیا با انتشار بیانیه ای از برقراری آتش بس در یمن استقبال کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت امورخارجه اسپانیا در بیانیه خود آورده است: امیدواریم با برقراری آتش بس شرایط دسترسی سریع و بدون محدودیت به کمکهای بشردوستانه برای مردم یمن محقق شود.

اسپانیا با ابراز امیدواری نسبت به رعایت قوانین آتش بس از سوی دو طرف اعلام کرد: ما از تداوم زوند مذاکرات صلح با نظارت سازمان ملل حمایت کرده و طرفین ر برای حضور در این نشست فرا می خوانیم.

وزارت امورخارجه اسپانیا در ادامه تصریح کرد: توافق سیاسی میان گروه های یمنی برای بازسازی و ثبات کشور و مبارزه با تروریسم در این کشور الزامی است.

آتش بس در یمن بامداد دوشنبه در حالی اجرایی شد که درگیری های روز یکشنبه و تهدید تازه ائتلاف سعودی ابهام های تازه ای درباره سرنوشت این آتش بس ایجاد کرد.