دولت چین به شدت از بیانیه پایانی نشست جی ۷ که روز گذشته در ژاپن صادر شد انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه پایانی وزرای خارجه کشورهای عضو جی ۷، در مورد آب های مورد مناقشه در آسیای شرقی بویژه دریای چین نیز مواردی مطرح شده که این موضوع با واکنش منفی پکن مواجه شده است.

در بیانیه دولت چین آمده که پکن به شدت از بیانیه پایانی جی ۷ ناراضی است.

در بخشی از بیانیه پایانی جی ۷ آمده بود: ما کشورهای عضو جی هفت نگرانی خود را از وضعیت موجود در دریای چین شرقی و جنوبی اعلام کرده و مخالفت شدید خود را با هر گونه رفتارهای تحریک آمیز و مداخله در امور این مناطق که موجب پیچیده تر شدن اوضاع شود بیان می کنیم. ما از تمامی اعضای جی ۷ می خواهیم تا به تعهدات خود مبنی بر پرهیز از ایجاد تنش در منطقه پایبند باشند.

به گزارش مهر، مناقشات میان کشورهای حوزه دریای چین موجب شده تا آمریکا فرصتی مناسب برای مداخله در امور کشورهای شرق آسیا بدست بیاورد از همین رو با حمایت از مواضع کشورهای مخالف چین بر شدت تنش های موجود در این منطقه افزوده است.