منابع رسانه ای از ورود گسترده خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به منطقه «خانیونس» در نوار غزه خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به صورت گسترده وارد منطقه «خانیونس» واقع در نوار غزه شدند.

بر اساس این گزارش، به دنبال ورود خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه جوانان فلسطینی با نیروهای امنیتی این رژیم درگیر شدند.

از سوی دیگر، بلدوزرهای رژیم صهیونیستی همچنان به تخریب منازل شهروندان فلسطینی به ویژه منازل خانواده های عوامل عملیات های استشهادی ادامه می دهند.

در همین راستا، بلدوزرهای رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب تعدادی از منازل فلسطینیان در منطقه «بیت لحم» واقع در کرانه باختری کردند.

این تحولات در حالی است که موج بازداشت شهروندان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی و کرانه باختری همچنان ادامه دارد.