نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که مردم ایتالیا از روند اوضاع اقتصادی این کشور رضایت ندارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از استاندارد، بر اساس نتایج یک نظرسنجی ۴۶/۲ درصد از شرکت کنندگان ایتالیایی در این نظرسنجی رشد اقتصادی در کشورشان را نامناسب قلمداد کرده و متذکر شده اند که اقتصاد در حال سکون قرار دارد.

همچنین بر اساس این نظرسنجی ۱/ ۳۲ درصد از شهروندان ایتالیایی بر این باور هستند، اقتصاد این کشور در حال بدتر شدن است.

این نظرسنجی نشان می دهد که از هر پنج شهروند ایتالیایی، یک شهروند، یعنی ۶ / ۲۱ درصد اعلام کرده اند اقتصاد ایتالیا در مسیر بازسازی قرار گرفته است.

در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی دولت ایتالیا به رهبری «ماتئو رنتسی» پیش بینی کرده بود تولید خالص داخلی این کشور به میزان ۶ / ۱ درصد رشد خواهد داشت که این نیز محقق نشد.