سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که جنگ غزه آوارگی ۷۵ هزار نفر را در پی داشته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که حدود ۷۵ هزار فلسطینی که در جریان جنگ اخیر غزه از خانه و کاشانه خود آواره شدند همچنان بدون سرپناه باقی مانده اند.

در این گزارش آمده است: اغلب خانواده های آوارگان جنگ غزه که حدود ۶۲.۵ درصد هستند در منازل استیجاری ساکن هستند و حدود ۵۰ درصد نیز بیم از دست دادن محل اقامتشان را دارند.

در ادامه گزارش گفته شده است که وضعیت زنان و دختران آواره نگران کننده است چرا که این افراد در شرایطی زندگی می کنند که امنیت و سلامت آنها در خطر است و کرامت آنها حفظ نمی شود. بیش از ۱۶ هزار خانواده در شرایط دشواری در نوارغزه زندگی می کنند و نیازمند حمایت بین المللی هستند.

رژیم صهیونیستی در جولای ۲۰۱۴ به نوارغزه یورش برد، در طول حملات صهیونیست ها به غزه حدود ۲ هزار و ۳۲۰ فلسطینی شهید و ۱۲ هزار منزل مسکونی به طور کامل تخریب شد. همچنین ۱۶۰ هزار واحد مسکونی نیز به طور جزئی آسیب دید و ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نیز غیر قابل سکونت شده است.