در شرایطی که بحرین به دلیل صدور حکم اعدام ۶ نفر توسط دادگاه نظامی حالت التهاب به خود گرفته، انتشار تصاویر خوشگذرانی حکام آل خلیفه در صحراهای مغرب موجب خشم گسترده مردمی شده است.

به گزارش پرس شیعه، انتشار تصاویر حاکم بحرین در کنار حکام امارات در حال شکار و لهو و لعب در صحراهای کشور مغرب درست در زمانی که بحرین در التهاب صدور حکم اعدام بر ضد جمعی از جوانان شیعه این کشور است بر خشم مردم افزوده است.

بر اساس این گزارش، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین جمعه گذشته وارد مغرب شده و تصاویری از وی در صحرا و شکارگاه ها و در منطقه بوعرفه به همراه دو پسرش و حاکم دبی و ولیعهد ابوظبی به انتشار رسیده که باعث خشم بیشتر مردم بحرین شده است.

خانواده حاکمه آل خلیفه با ثروتی که از غارت اموال ملی، تصاحب دریا، سواحل، اراضی و منابع بحرین اندوخته اند در حالی مشغول به شکار پرندگان نایاب، لهو و لعب و خوشگذرانی در صحراهای مغرب هستند که دادگاه نظامی بحرین روز دوشنبه ۴ دی حکم اعدام ۶ نفر و حبسهای بلند مدت و سلب تابعیت بر ضد جمعی از جوانان شیعه بحرینی را صادر کرده است.

همچنین رژیم بحرین زیر بار بدهی های سنگین بوده و در سال جدید میلادی حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نخواهد بود.