مردم بحرین به منظور اعلام همبستگی خود با شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق که هم اکنون در بند رژیم آل خلیفه به سر می برد، تظاهرات گسترده در این کشور برگزار کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین در همبستگی با «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تظاهرات گسترده برپا کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه آزادی فوری شیخ علی سلمان را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین ضمن محکومیت اقدام رژیم آل خلیفه در بازداشت شهروندان بحرینی مخالف رژیم آل خلیفه بر لزوم آزادی تمامی زندانیان سیاسی در بند این رژیم تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین با سر دادن شعارهایی حمایت های ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی از رژیم آل خلیفه را محکوم کردند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه مدعی است که اتهام شیخ علی سلمان تحریک مردم بحرین برای انجام اقدامات خشونت آمیز علیه دولت بوده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که شیخ علی سلمان در تمامی سخنرانی های خود همواره بر لزوم حفظ مسالمت آمیز بودن انقلاب مردم بحرین تأکید داشته است.

دادگاه وابسته به آل خلیفه روز گذشته رسیدگی به پرونده شیخ علی سلمان را به روز ۷ اردیبهشت ماه موکول کرد.