حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز اسامی جدیدی را برای پست های وزراتی به پارلمان عراق داد تا آنها را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النهرین، حیدر العبادی امروز فهرستی از اسامی نامزدهای کابینه وزراتی جدید به ریاست پارلمان معرفی کرد.

بر اساس این فهرست نافع اوسی بلبول برای وزارت عمران، فالح الفیاض برای وزارت خارجه، موسی جواد الموسوی برای وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی، علاء عبدالقادر العبادی برای وزارت جوانان و ورزش، جبار علی برای وزارت نفت، یوسف علی الاسدی برای وزارت حمل و نقل،علاء غنی حسین برای وزارت بهداشت، حسن الجنابی برای وزارت امور آبی، صلاح رشید محارب برای وزارت برق، آمل سهام القاضی برای وزارت آموزش و پرورش، وفاء جعفر المهداوی برای وزارت برنامه ریزی، نزار ناصر العتابی برای وزارت کار، اومید احمد محمد برای وزارت بازرگانی و محمد جاسم محمد برای وزارت دادگستری.

این در حالی است که فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر با فهرست اسامی جدید نیز مخالفت کرد.