«محمد تمیم» وزیر سابق آموزش و پرورش عراق پرده از طرح شوم آمریکایی ها در بازداشت ده ها دانشمند و شخصیت دانشگاهی عراق پس از سال ۲۰۰۳ و کوچاندن آنها به آمریکا پرده برداشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الوطن، «محمد تمیم» وزیر آموزش و پرورش سابق و عضو فعلی پارلمان عراق طی سخنانی اظهار داشت: نیروهای آمریکایی پس از ۲ ماه از اشغال عراق ۳۲۹ دانشمند و شخصیت دانشگاهی را بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: افراد بازداشت شده در پادگانی نظامی وابسته به ارتش منحل شده عراق در منطقه التاجی در شمال بغداد تا سال ۲۰۰۶ نگهداشته شده اند و پس از آن نیز در جریان برنامه مهاجرت به کشورهای خارجی، به آمریکا منتقل شدند.

محمد تمیم در همین راستا گفت: عراق به دلیل این موضوع در بخش های تخصصی خسارت دید و بر اساس گفته منابع نزدیک به افراد بازداشت شده، فرآیند مهاجرت اکثر آنها به آمریکا به آسانی صورت گرفت.

«سلیم موسی» سرهنگ بازنشسته در همین زمینه به الوطن گفت: مهندس «محسن الربیعی» پسرعموی وی که در برنامه ساخت هواپیمای «عدنان۱» مشارکت داشت، از جمله افراد بازداشت شده در زندان منطقه التاجی بوده است که در سال ۲۰۰۷ مجبور به ترک عراق و مهاجرت به آمریکا به همراه خانواده اش شده اند.