یکی از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان سیاست‌ های دولت آلمان در چند سال اخیر را عامل قرار گرفتن اتحادیه اروپا در آستانه شکست ارزیابی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از نشریه “فوکوس”، بحران پناهندگان اروپا را در برابر چالش های بزرگی قرار داده است، همواره این نگرانی وجود دارد که اروپا در این چالش ها دچار فروپاشی شود.

“گزینه شوان”، از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان و نامزد سابق ریاست جمهوری این کشور هم این نگرانی را داشته و بخصوص دولت آلمان را مقصر چنین شرایطی می داند.

وی که روز گذشته در برلین سخن می گفت تصریح کرد که همواره روند عدم همبستگی در اروپا واضح تر می شود. وی اروپا را در مسیر بازگشت به ملی گرایی ارزیابی کرد.

به گفته وی این تحولات منفی چند سالی است که در اروپا قابل رویت است و دولت آلمان از جمله صدر اعظم و وزیر دارایی آلمان مقصر اصلی این وضعیت هستند.

شوان سیاست های دولت آلمان در گذشته را عامل به وجود آمدن چنین شرایطی دانسته و ابتدا به سیاست های گذشته آلمان در قبال یونان اشاره کرده و گفت: ما در سال ۲۰۱۰ یونان را نجات نداده ایم بلکه ابتدا بسیاری از بانک های آن را نجات دادیم. این یک عدم همبستگی بود. ما طرح های مالی با دوامی را نیافتیم.

این سیاستمدار بلند پایه حزب سوسیال دموکرات در ادامه سخنانش تصریح کرد که همچنین در مسئله پناهندگان دولت آلمان ابتدا ناهماهنگ عمل کرد.

وی ضمن انتقاد به سیاست های تکروی آلمان گفت: دولت آلمان به گونه ای رفتار کرد که انگار نظر آلمان با نظر اکثریت منطبق است. البته ما نمی توانیم دیدگاه های شخصی خود را به سادگی به دیگران تحمیل کنیم. حالا ما در مرحله ای قرار داریم که من شرط می بندم که هیچ دولتی جرات ندارد به صورت جدی در مسیر همبستگی و هماهنگی قدم بردارد.