جنبش های فتح و حماس تصویب سیطره اسرائیل بر اراضی کرانه باختری توسط حزب «لیکود» را محکوم کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که تصمیم حزب لیکود رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری و قدس به اسرائیل ادامه سیاست های تجاوزگرانه علیه فلسطین است.

«فوزی برهوم» تصریح کرد: این امر ما را به پایبندی به حقوق مردم و گزینه مقاومت برای رویارویی با این طرح ها و به شکست کشاندن آنها مصمم تر خواهد کرد.

از سوی دیگر جنبش فتح نیز اعلام کرد که رای مثبت لیکود به اعمال سیطره اسرائیل بر کرانه باختری پایانی بر بقایای روند صلح است.

جنبش فتح در بیانیه ای رای گیری شامگاه یکشنبه اعضای حزب لیکود برای بسط سیطره اسرائیل بر اراضی کرانه باختری را محکوم کرد.

این جنبش در این بیانیه اقدام مذکور را به مثابه نابودی تمام توافقنامه های امضاشده و تصمیمی تحریک آمیز برشمرد که نمی توان در برابر آن سکوت کرد و نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای امنیت بشمار می رود.

این بیانیه می افزاید: اسرائیل با این تصمیم به طور یکجانبه به تمام آنچه می توان بقایای روند صلح نامید پایان داد و مسئولیت کامل پیامدهای این تصمیم خطرناک و مردود متوجه آن است و جامعه بین الملل باید برای توقف این اقدامات و جنون اسرائیل فورا وارد عمل شود.

جنبش فتح همچنین افزود که شهرک سازی و شهرک نشینان غیرقانونی هستند و اسرائیل باید بداند که بازی با خطوط قرمز به بی ثباتی و فاجعه منجر خواهد شد.