حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: امروزه پول های میلیاردی به فوتبال اختصاص می یابد و هزینه های تجملاتی بسیاری در این زمینه رد و بدل می شود، ولی با مشوق های خاص در زکات می توان این عرصه ها را در کشور احیا کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت‌ الله مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار مدیرکل امور اجرایی ستاد زکات کشور که در مدرسه امام سجاد(ع) برگزار شدگفتند: زکات یکی از مهمترین احکام اسلامی است که انقلاب اسلامی نمود عینی آن را در جامعه ارایه کرد.

ایشان افزودند: انقلاب اسلامی بود که برخی احکام اسلامی چون نماز جمعه و زکاتی که به بوته فراموشی سپرده شده بود را احیای کرد و تمام جامعه را از ثمرات آن بهره مند نمود.

این مرجع تقلید بیان کرد: انقلاب اسلامی و احیای زکات باعث شد که طعنه ای که دشمنان به شیعه وارد می کردند که شیعیان اهل زکات و قرآن نیستند از بین برود.

ایشان با ذکر این مطلب که احیای زکات نباید با عجله همراه باشد، گفتند: اگر این کار با عجله همراه باشد، ممکن است با یک واکنش و عقب گرد از سوی مردم مواجه شود؛ به همین خاطر باید زمینه مردمی کردن این کار را بیش از پیش ایجاد کنیم.

این مرجع تقلید بیان کردند: در این زمینه باید دولت نیز همکاری کند و نباید مشوق‌های پرداختی در زمینه زکات را حذف کند؛ دولت باید متوجه باشد که همین بسته های تشویقی باعث توسعه زکات در کشور شد.

ایشان افزودند: مردم باید حس کنندکه دولت مانند زکات آن‌ها، بسته تشویقی پرداخت می‌کنند و روستای آن‌ها آباد خواهد شد و به همین علت است که این زمینه بیشتر خواهد شد.

این مرجع تقلید خاطرنشان کردند: امروزه پول های میلیاردی به فوتبال اختصاص می یابد و هزینه های تجملاتی بسیاری در این زمینه رد و بدل می شود، ولی با مشوق های خاص در زکات می توان این عرصه ها را در کشور احیا کرد.