قرار است دو طرف درباره بحران اوکراین و کاهش خطرات مربوط به حضور نظامیان ناتو در افغانستان بحث و گفتگو کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، نمایندگانی از ناتو اولین جلسه رسمی خود را با روسیه در تاریخ ۲۰ آوریل در شهر بروکسل برگزار می کنند.

قرار است دو طرف درباره بحران اوکراین و کاهش خطرات مربوط به حضور نظامیان ناتو در افغانستان بحث و گفتگو کنند.

یک سخنگوی ناتو با اعلام این خبر گفت: البته ایجاد روابط عادی با روسیه بعید به نظر می رسد ولی در شرایط کنونی نیاز به گفتگو با روس ها احساس می شود.

آخرین بار دو طرف در سال ۲۰۱۴ بر سر یک میز درباره الحاق شبه جزیره کریمه حاضر شده بودند. قرار است جلسه بروکسل در سطح سفرای خارجی برگزار شود.

در حالیکه هنوز روسیه و کشورهای غربی بر بحران اوکراین دارای اختلافاتی هستند ولی به نظر می رسد این جلسه نشانه بهبود روابط دیپلماتیک بین دو طرف باشد.

از زمان الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه هیچ ارتباط رسمی بین ناتو و روسیه برقرار نشده است. ناتو در ماههای اخیر حضور خود را در کشورهای شرق اروپا افزایش داده است.