مردم بحرین در جزیره سِترِه در آستانه سال جدید میلادی به نشانه پافشاری بر مطالبه خواسته ها و ادامه مسیر انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تحت عنوان «سال جدید سال صبر و ثبات» تظاهرات کردند.

به گزارش پرس شیعه، مردم بحرین عصر روز دوشنبه در جزیره سِترِه در آستانه سال جدید میلادی به نشانه پافشاری بر مطالبه خواسته ها و ادامه مسیر انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تحت عنوان “سال جدید سال صبر و ثبات” تظاهرات کردند.

نیروهای امنیتی آل خلیفه با هجوم به مردم و شلیک بیش از حد گازهای اشک آور اقدام به سرکوب این تظاهرات مسالمت آمیز نمودند.

مردم دست نوشته هایی با مضامین «تا سقوط شما (نظام) ایستاده ایم»، «سال صبر و ثبات»، «شخصی مانند من با فردی مانند او که شارب خمر و قاتل است بیعت نمی کند» (برگرفته از سخنان امام حسین ع) و … حمل نموده و شعارهایی بر ضد پادشاه و نظام بحرین سر دادند.