مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی به سید هاشم حداد می فرمود: سرّ را فاش مکن که گرفتار می‌شوی! روزی می‌‌رسد که از اطراف و اکناف بیایند و عتبه درت را ببوسند.

به گزارش پزس شیعه؛ مرحوم آقا قاضی تبریزی روزی به من گفتند: سیّد هاشم! سرّ را فاش مکن که گرفتار می‌شوی! روزی می‌‌رسد که از اطراف و اکناف بیایند و عتبه درت را ببوسند. می‌فرمودند: من در تمام مدت عمر یک بار، آن هم در حقیقت به واسطه محذور و حیا، سرّی را فاش کردم و تا به حال که دهها سال است از آن می‌گذرد گرفتار آنم!

کتاب اسوه عارفان – ص ۱۰۶