خبرگزاری اینترفکس روسیه گزارش داد که ریاض و مسکو توافق کردند که بدون درنظر گرفتن تصمیم ایران در زمینه ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت خود یک تصمیم نهایی اتخاذ کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری کویت به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه از توافق ریاض و مسکو برای ثابت نگه داشتن ظرفیت تولید نفت خود بدون در نظر گرفتن تصمیم ایران خبر داد.

اینترفکس با اشاره به اینکه این توافق در نشست هیاتهای مذاکره کننده دو طرف در روز سه شنبه حاصل شده به نقل از یک منبع آگاه نوشت: روسیه و عربستان توافق کردند که در زمینه ثابت نگه داشتن تولید نفت بدون در نظر گرفتن سیاستهای ایران یک تصمیم نهایی بگیرند.

کشورهای عوض اوپک قرار است روز ۱۷ آوریل در دوحه پایتخت قطر درباره میزان تولید نفت تصمیم گیری کنند.

پیش از این محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان گفته بود که تصمیم ما برای ثابت نگاه داشتن میزان تولید نفت به تصمیم ایران در این زمینه وابسته است.