برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که بدنبال عملیات موفقیت آمیز کمک رسانی از راه هوا در سوریه دومین دور این کمک رسانی ها صبح روزسه شنبه در شهر دیر الزور با موفقیت به پایان رسیده است.

به گزارش پرس شیعه؛ بتینا لوشر سخنگوی ارشد برنامه جهانی غذای سازمان ملل روز سه شنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد که صبح امروز دومین دور کمک رسانی های هوایی این نهاد شامل برنج ،غلاتو سایر ماحتاج غذایی در مناطق غیر قابل دسترسی در کشور سوریه با موفقیت انجام شده است.
وی با اشاره به این که دور اول این کمک رسانی ها در روز یکشنبه در شهر دیر الزور انجام گرفت، یادآور شد که محموله های پرتاب شده امروز برای مدت یک ماه کفاف مایحتاج غذایی ۲۰۰۰ نفر از مردم این شهر را خواهد داد.
سخنگوی مذکور یاد آور شد که امداد گران این نهاد در هفته های گذشته به عملیات آزمایشی کمک رسانی از طریق آسمان در کشور اردن مشغول بوده و در این فاصله به تکمیل نارسایی های چتر های مخصوص کمک رسانی هوایی و نحوه بسته بندی محموله ها مشغول بودند
وی افزود، همکاری های برجسته سایر نهاد های بین المللی به بهبود این عملیات کمک های موثری کرده است.
لوشر با ذکر این که به منظور انجام دقیق این عملیات از کمک ها و اطلاعات تخصصی انگلیس ، اردن، روسیه و سوریه استفاده شد، ادامه داد، در این عملیات از حمایت شرکت های تولید کننده چتر های کمک رسانی در کشور های روسیه ، کانادا و آمریکا نیز استفاده های موثری کرده است.
سخنگوی این نهاد سازمان ملل بار دیگر از طرفین در گیر خواست تا به منظور تسهیل عملیات کمک رسانی به ساکنان مناطق غیر قابل دسترسی به محاصره این شهر ها خاتمه دهند.