پل رایان رئیس مجلس نمایندگان امریکا روز سه شنبه هرگونه تلاش برای معرفی وی به عنوان نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری را مردود دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ رایان با این موضع گیری خود سعی کرد به گمانه زنی در مورد این که وی در صورت عملکرد نادرست دونالد ترامپ و تدکروز ممکن است به عنوان نامزد وحدت آفرین جمهوریخواهان معرفی شود، بی اعتنایی کرد.
رایان در اظهاراتش در ستاد کمیته ملی جمهوریخواهان در واشنگتن گفت :’ بگذارید تصریح کنم : من نه می خواهم نامزد حزب شوم و نه آن را خواهم پذیرفت . ‘
وی که جمهوریخواه ارشد منتخب در واشنگتن و نامزد معاونت ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ بود مدام در معرض این گمانه زنی های قرار داشت که ممکن است در صورت ایجاد یک بن بست حزبی بر سر نامزدی ترامپ و کروز در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان در کلیولند، به عنوان نامزد حزبش ظهور پیدا کند.
هر چند که رایان مکررا گفته است که علاقه ای برای ورود به رقابت های ریاست جمهوری ندارد ولی طرفدارانش خاطر نشان می کنند که وی در مورد ریاست مجلس نمایندگان نیز برخورد سردی داشت ولی در نهایت سال گذشته جانشین جان بوینر شد.
رایان که ریاست کنوانسیون کلیولند را بر عهده خواهد داشت، گفت : هدف وی تضمین یکپارچگی و انسجام حزبی در این فرآیند است .